Blog

Czyszczenie i konserwacja

W internecie, na wielu forach internetowych może spotkać się z szablonowymi opiniami o wydobywających się niemiłych zapachach, rozprzestrzeniających się glonach, osadach kamienia itp. Tym czasem w większości przypadków tego typu zjawiska występują z powodu rażącego zaniedbania przez użytkownika (w swojej historii mieliśmy okazję spotkać się z przypadkiem, kiedy użytkownik przez okres 6 miesięcy nie czyścił systemy hydromasażu w wannie – domyślają się Państwo jakie tego były efekty…). W tym miejscu chcieliśmy przedstawić Państwu w skrócie proste i skuteczne metody dbania o czystość i konserwację takich produktów.

Czyszczenie i konserwacja powłoki wanny z hydromasażem, kabiny parowej lub natryskowej

Kompletna konserwacja wszystkich elementów wyposażenia oraz powłoki musi odbywać się min. 2 razy w miesiącu. Należy ściśle przestrzegać podanych poniżej zaleceń, co zapobiegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów akrylowych, szklanych bądź chromowanych:

 • po zakończeniu kąpieli spłukać powierzchnię gorącą czystą wodą, oczyścić z resztek osadów (mydło, włosy itd.), wytrzeć wilgotną miękką szmatką do sucha i wyłączyć zasilanie
 • niewielkie zabrudzenia można usunąć przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem płynnego środka czyszczącego o neutralnym pH (np. płyn do mycia naczyń) lub roztworu mydła
 • silniejsze zabrudzenia usuwać miękką ścierką lub gąbką, wykorzystując środki chemiczne renomowanych producentów, przeznaczone do czyszczenia armatury łazienkowej, którzy na opakowaniu produktu wyraźnie podają sposób ich użycia oraz cel stosowania
 • używanie acetonu, amoniaku, karbinolu, formylu, formaldehydu, substancji ściernych, kwasów, rozpuszczalników, alkoholu lub innych żrących środków chemicznych itp. jest surowo zabronione, gdyż może uszkodzić powierzchnie akrylowe, chromowane wanny bądź kabiny prysznicowej!
 • do czyszczenia i do polerowania zewnętrznych powłok wanny bądź kabiny prysznicowej nie używać szorstkich ścierek, ostrych gąbek, szczotek z metalowymi drutami, ostrych i ciężkich narzędzi (np. nóż, skrobak itp.)
 • kamień osadowy można usunąć rozpuszczonym kwaskiem cytrynowym lub ciepłym roztworem wody z octem w proporcji 1:1. Aby uniknąć osadzania się kamienia wycierać wannę do sucha po każdej kąpieli. W przypadku jeżeli pH wody jest zbyt wysokie zaleca się zastosowanie urządzenia do zmiękczania wody, w celu zapobiegnięcia osadzaniu się osadów wapiennych na powierzchniach produktu
 • środki czyszczące nanosić na szmatkę lub gąbkę a nie bezpośrednio na powierzchnię elementów produktu. Po usunięciu zanieczyszczeń i osadów spłukać dużą ilością wody i wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką
 • elementy szklane i szyby czyścić stosując produkty rynkowe do mycia okien, nie zawierające amoniaku
 • jeśli woda jest odprowadzana zbyt wolno z odpływu, należy wykręcić siatkę odpływu, usunąć zanieczyszczenia i ponownie wkręcić
 • elementy chromowane (bateria wannowa lub natryskowa, dysze, słuchawka prysznicowa itd.) nie wymagają częstego czyszczenia, należy je wycierać jedynie wilgotną ściereczką (nie suchą)
 • należy regularnie oczyszczać wyloty elementów natrysku baterii wannowej lub prysznicowej z kamienia osadowego (zwłaszcza dysze słuchawki) – ich zapchanie może skutkować mniejszą przepustowością wody lub rozszczelnieniem

Impregnowanie szkła i powłoki akrylowej, zapobieganie powstawaniu kamienia

Aby zapewnić idealną powłokę, wolną od kamienia na długie lata należy okresowo stosować specjalne preparaty impregnujące powłokę produktu. Polecamy Państwu doskonały środek impregnujący firmy HG Polska.

Czyszczenie i dezynfekcja wanny z hydromasażem

Rozwiązania techniczne zastosowane w wannach z hydromasażem Essente gwarantują wysoki stopień profilaktyki w kierunku utrzymania higieny oraz możliwość skutecznego dezynfekowania systemu. Konstrukcja układu oparta na rurach sztywnych, o wysokiej gładkości wewnętrznej oraz odpowiedni system pomp zapewniają odpowiednią czystość systemu oraz zapobiegają tworzeniu się osadów wewnętrznych. Pierwszą rzeczą w jaką trzeba się zaopatrzyć, przystępując do dezynfekcji wanny z hydromasażem jest nabycie odpowiedniego płynu, polecamy Państwu bardzo dobry płyn do dezynfekcji wanien z układami hydromasażowymi HG. W przypadku wanien wyposażonych w automatyczny system dezynfekcji (opcja) należy włączyć przycisk na panelu sterowania, system rozpocznie procedurę czyszczenia (trwa ona ok. 20 minut). W przypadku wanien bez systemu automatycznej dezynfekcji wystarczy zastosować się do poniższych prostych wskazówek:

 • wyczyścić powierzchnię wanny, odpływ korzystając z ogólnie dostępnych środków czyszczących
 • napełnić wannę ciepłą wodą o temperaturze ok. 35-40 stopni Celcjusza do linii ok. 5cm powyżej otworów dysz doprowadzających powietrze lub dysz wodnych
 • wlać płyn do czyszczenia i dezynfekcji układów masażowych, zazwyczaj ok. 50-100ml (należy sprawdzić na etykiecie produktu)
 • uruchomić na 15 min. układy masażu powietrznego oraz hydromasażu
 • wyłączyć pompy wodną i powietrzną, otworzyć kurek spustowy i spuścić wodę z wanny
 • napełnić ponownie wannę czystą, zimną wodą według wskazówek z pkt. 1, uruchomić masaż powietrzny oraz hydromasaż wodny na ok. 3-4 minuty, nie wlewać żadnych płynów do dezynfekcji, czyszczenia itp.
 • otworzyć kurek odpływowy, spuścić całkowicie wodę z wanny, na koniec wytrzeć powierzchnię wanny do sucha używając miękkiej ściereczki
Menu