1. Przelew bankowy na konto – po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia Klient dokonuje zapłaty za zamówiony Towar (Towary) bezpośrednio przelewem bankowym na rachunek:

Bank: PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski)
72 1020 1332 0000 1402 1067 4911
Odbiorca:
Hydrołazienka.pl Róża Ławreszuk
Ul. Wschodnia 33
15-158 Białystok
W tytule wpłaty należy wpisać numer zamówienia oraz nazwisko Klienta

2. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań

3. Płatność za pobraniem (przy dostawie Towaru)

4. Płatność przy odbiorze – Klient płaci za Towar w momencie odbioru z naszej siedziby w Białymstoku, ul. Wschodnia 33 (przed odbiorem prosimy o kontakt w celu ustalenia dnia i godziny odbioru Towaru)

Menu