Każda osoba, będąca Konsumentem  ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Reguluje to ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827)

Towar wraz z wypełnionym drukiem odstąpienia od umowy należy zwrócić na adres siedziby firmy:

Hydrołazienka.pl Róża Ławreszuk
ul. Wschodnia 33
15-158 Białystok

Reklamacje prosimy kierować na adres siedziby firmy bądź adres email: sklep@hydrolazienka.pl

Menu